Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Barroso wygłosi na kongresie EUA mowę na temat "silnych uniwersytetów dla Europy"

Przewodniczący Komisji, Jose Manuel Barroso, wygłosi mowę zamykającą na temat "silnych uniwersytetów dla Europy" na tegorocznym kongresie Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA), który odbędzie się w Glasgow w Wielkiej Brytanii w dniach 31 marca - 2 kwietnia.

Kongres...

31 Marca 2005 - 31 Marca 2005
Zjednoczone Królestwo

Przewodniczący Komisji, Jose Manuel Barroso, wygłosi mowę zamykającą na temat "silnych uniwersytetów dla Europy" na tegorocznym kongresie Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA), który odbędzie się w Glasgow w Wielkiej Brytanii w dniach 31 marca - 2 kwietnia.

Kongres oferuje wyjątkową możliwość pogłębienia wiedzy odnośnie planów Komisji dotyczących zmiany obszarów strategii lizbońskiej poprzez większe wsparcie edukacji, badań oraz innowacji.

Do innych ważnych punktów kongresu należeć będą:
- wystąpienia programowe Jana Figela, Komisarza ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Języków, oraz Kim Howells, brytyjskiego ministra ds. kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i szkolnictwa wyższego;
- prezentacja wstępnych wniosków raportu Trends IV dotyczącego wdrażania reform bolońskich w europejskich placówkach szkolnictwa wyższego.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.EUAconvention.org