Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Składanie raportów projektowych w ramach 6. PR oraz przeglądy roczne

28 kwietnia w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbędzie się warsztat poświęcony wymaganiom Szóstego Programu Ramowego (6. PR) dotyczącym składania raportów projektowych oraz najlepszych praktyk w zakresie procedur wewnętrznego monitorowania projektów i składania raportów projekto...

28 Kwietnia 2005 - 28 Kwietnia 2005
null

28 kwietnia w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbędzie się warsztat poświęcony wymaganiom Szóstego Programu Ramowego (6. PR) dotyczącym składania raportów projektowych oraz najlepszych praktyk w zakresie procedur wewnętrznego monitorowania projektów i składania raportów projektowych.

Warsztat adresowany jest do koordynatorów, menedżerów i administratorów projektu, i będzie przeprowadzony na zasadzie podejścia praktycznego z wykorzystaniem przykładowych studiów przypadku i ćwiczeń. Program obejmować będzie seminaria dotyczące opracowywania i komponentów finansowych rocznego raportu projektowego, którego musi być składany Komisji, zestawienia kosztów oraz świadectwa audytu, kwestii, których należy oczekiwać w badaniu rocznym oraz najlepszej praktyki w zakresie procedur wewnętrznego monitorowania i realizacji projektów oraz składania raportów projektowych.Więcej informacji można uzyskać od:
Simon Walker
E-mail: walkerassociates@ntlworld.com