Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja poświęcona klinicznej terapii genowej we Francji

Ecole Normale de Cachan oraz Eurocancer organizują międzynarodową konferencję zatytułowaną "Euregenethy: clinical gene therapy from vectors, technology to clinical trials", która odbędzie się 20 i 21 czerwca w Paryżu we Francji.

Tematyka konferencji obejmuje:
- rzadkie zabu...

20 Czerwca 2005 - 20 Czerwca 2005
Francja

Ecole Normale de Cachan oraz Eurocancer organizują międzynarodową konferencję zatytułowaną "Euregenethy: clinical gene therapy from vectors, technology to clinical trials", która odbędzie się 20 i 21 czerwca w Paryżu we Francji.

Tematyka konferencji obejmuje:
- rzadkie zaburzenia i choroby nerwowo-mięśniowe;
- choroby układu krążenia;
- integracja: konsekwencje i perspektywy;
- produkcja i biodystrybucja wektorów;
- wytwarzanie produktów terapii genowej i komórkowej;
- zaburzenia genetyczne;
- terapia genowa za pośrednictwem SiRNA: przewlekła białaczka szpikowa;
- badania kliniczne;
- polityka, regulacje oraz kwestie etyczne, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia od wczesnego do zaawansowanego etapu badań klinicznych.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mcocongres.com/afficher_mail.php?id=100