Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Badanie związków pomiędzy innowacjami i handlem elektronicznym

Konferencja badająca związki pomiędzy innowacjami oraz handlem elektronicznym odbędzie się 26 i 27 maja w Brukseli w Belgii.

Konferencja zgromadzi najważniejszych decydentów politycznych z całej Europy, badaczy oraz praktyków, którzy będą debatować na temat zbieżności handlu...

26 Maja 2005 - 26 Maja 2005
null

Konferencja badająca związki pomiędzy innowacjami oraz handlem elektronicznym odbędzie się 26 i 27 maja w Brukseli w Belgii.

Konferencja zgromadzi najważniejszych decydentów politycznych z całej Europy, badaczy oraz praktyków, którzy będą debatować na temat zbieżności handlu elektronicznego i innowacji. Uczestnicy omówią również sposoby, w jakie handel elektroniczny może umożliwiać nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Głównym obszarem tematycznym konferencji będą sposoby opracowywania polityki traktującej handel elektroniczny i innowacje w sposób uzupełniający, tak aby wspierać przedsiębiorstwa przy wkraczaniu na nowe obszary działalności.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/e-business_en.htm