Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztat na temat opracowywania wniosków w ramach 6. PR, Dania

EuroCenter i Hyperion wspólnie organizują warsztat na temat opracowywania konkurencyjnych wniosków w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR) - "How to write a competitive proposal for the Sixth Framework Programme (FP6)", który odbędzie się w 10 maja w Kopenhadze w Danii.

...

10 Maja 2005 - 10 Maja 2005
Dania

EuroCenter i Hyperion wspólnie organizują warsztat na temat opracowywania konkurencyjnych wniosków w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR) - "How to write a competitive proposal for the Sixth Framework Programme (FP6)", który odbędzie się w 10 maja w Kopenhadze w Danii.

Celem tego kursu jest przeszkolenie kierowników oraz administratorów badań w opracowywaniu profesjonalnych i konkurencyjnych wniosków w ramach 6. PR. W ramach kursu omówione zostanie znaczenie 6. PR w polityce UE, częste problemy pojawiające podczas przygotowywania wniosków i kryteria decydujące o ich akceptacji. Podczas kursu uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące sposobu zbierania informacji, wyboru strategicznych partnerów i metod unikania powtarzalności wniosków. Końcowa część dotyczy strategii przygotowywania wniosków.Więcej informacji można uzyskać od:
Helen Thorboe
E-mail: hth@eurocenter.info