Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Przyszłość Europejczyków w globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy

European Millennium Project Nodes Initiative (EuMPI) organizuje konferencję na temat przyszłości Europejczyków w globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy - "the futures of Europeans in the global knowledge society", która odbędzie się 13 i 14 kwietnia w Louvain-la-Neuve w Be...

13 Kwietnia 2005 - 13 Kwietnia 2005
Belgia

European Millennium Project Nodes Initiative (EuMPI) organizuje konferencję na temat przyszłości Europejczyków w globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy - "the futures of Europeans in the global knowledge society", która odbędzie się 13 i 14 kwietnia w Louvain-la-Neuve w Belgii.

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie wyjątkowe wyzwania dla Europy wiążą się ze społeczeństwem opartym na wiedzy?
- W jaki sposób analizy przyszłości mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu skutecznych strategii wychodzących naprzeciw takim wyzwaniom?
- W jaki sposób analizy przyszłości mogą być wykorzystane w związku ze strategiami sukcesu dla europejskich przedsiębiorstw oraz organizacji z sektora prywatnego?
- W jaki sposób analizy przyszłości mogą pomóc Europejczykom w wyjaśnianiu doświadczanych problemów zmian w odniesieniu do najważniejszych wyzwań stojących przed całym światem?

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata akademickiego (pracowników naukowych i dydaktycznych) oraz innych organizacji publicznych, przedsiębiorstw, urzędników służby cywilnej oraz decydentów z instytucji europejskich.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.wallonie-en-ligne.net/2005_EuMPI/