Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Przemysłowa metrologia wielkości

Konferencja poświęcona przemysłowej metrologii wielkości odbędzie się w hiszpańskim mieście Bilbao w dniach 7 i 8 kwietnia.

Głównymi celami wydarzenia jest zaprezentowanie najnowszych technologicznych osiągnięć metrologii wielkości i zapewnienie uczestnikom możliwości zaanga...

7 Kwietnia 2005 - 7 Kwietnia 2005
Hiszpania

Konferencja poświęcona przemysłowej metrologii wielkości odbędzie się w hiszpańskim mieście Bilbao w dniach 7 i 8 kwietnia.

Głównymi celami wydarzenia jest zaprezentowanie najnowszych technologicznych osiągnięć metrologii wielkości i zapewnienie uczestnikom możliwości zaangażowania się w debatę na temat metrologii i jej ewolucji. Na konferencji będą obecni najważniejsi uczestnicy tego sektora z różnych krajów w celu udzielania porad na temat poprawy jakości produktów i wydajności produkcji.Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem internetowym:
http://www.metromeet.org