Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Ocena lokalnej polityki energetycznej, Francja

Międzynarodowa konferencja poświęcona ocenie lokalnej polityki energetycznej odbędzie się 7 i 8 kwietnia w Clermont-Ferrand we Francji.

Celem konferencji jest uświadomienie władzom lokalnym potrzeby oceny prowadzonych przez nich działań i polityki w zakresie energetyki i kli...

7 Kwietnia 2005 - 7 Kwietnia 2005
Francja

Międzynarodowa konferencja poświęcona ocenie lokalnej polityki energetycznej odbędzie się 7 i 8 kwietnia w Clermont-Ferrand we Francji.

Celem konferencji jest uświadomienie władzom lokalnym potrzeby oceny prowadzonych przez nich działań i polityki w zakresie energetyki i klimatu, umożliwienie im wybrania najbardziej odpowiednich działań oraz zapewnienia możliwości opracowania polityki oceny.Dalszych informacji udziela:
Energie-Cités Secretariat
Tel.: +33 3 81 65 36 80
E-mail: CF2005@energie-cites.org