Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztat NO-REST poświęcony wpływowi norm w sektorze TIK

W ramach projektu Szóstego Programu Ramowego - NO-REST (organizacje sieciowe - badania norm i standaryzacji) organizowany jest warsztat poświęcony wpływowi norm w sektorze TIK. Warsztat odbędzie się 27 maja w Sophia Antipolis we Francji.

Celem warsztatu jest pogłębienie wied...

27 Maja 2005 - 27 Maja 2005
Francja

W ramach projektu Szóstego Programu Ramowego - NO-REST (organizacje sieciowe - badania norm i standaryzacji) organizowany jest warsztat poświęcony wpływowi norm w sektorze TIK. Warsztat odbędzie się 27 maja w Sophia Antipolis we Francji.

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy na temat wpływu, jaki mogą mieć normy w sektorze handlu elektronicznego oraz TIK oraz zbadanie różnych metod oceny takiego wpływu.

Program będzie skoncentrowany na:
- zaprezentowaniu głównych rezultatów projektu NO-REST;
- prezentacjach i spostrzeżeniach ekspertów zewnętrznych;
- wspólnych dyskusjach.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.no-rest.org/Workshop-home.htm