Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium na temat zarządzania badaniami, Estonia

Dwudniowe seminarium zatytułowane "Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania badaniami: amerykańskie podejście do zarządzania badaniami, rozwoju zawodowego, wspierania badań i transferu technologii" ("Research administration best practice: North-American approaches to research...

23 Maja 2005 - 23 Maja 2005
Estonia

Dwudniowe seminarium zatytułowane "Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania badaniami: amerykańskie podejście do zarządzania badaniami, rozwoju zawodowego, wspierania badań i transferu technologii" ("Research administration best practice: North-American approaches to research management, professional development, research support and technology transfer") odbędzie się w Pärnu w Estonii w dniach 23 i 24 maja.

Eksperci z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Estonii poruszą tematy obejmujące między innymi:
- zasady zarządzania;
- wykorzystanie powierzchni i zarządzanie personelem;
- zarządzanie badaniami po przyznaniu finansowania;
- zgodność z regulacjami;
- transfer technologii;
- techniki zarządzania finansowego.

Seminarium jest adresowane do menedżerów kierujących badaniami w instytucjach badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw zajmujących się zawansowanymi technologiami oraz rządowych agencji i fundacji ds. badań z regionu Morza Bałtyckiego.Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem internetowym:
http://www.biopark.ee/en/seminar.html