Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wydajność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w budynkach

Bułgarskie Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych organizują międzynarodową konferencję oraz wystawę dotyczącą wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w budynkach oraz w sektorach przemysłowych, która ...

13 Kwietnia 2005 - 13 Kwietnia 2005
Bułgaria

Bułgarskie Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych organizują międzynarodową konferencję oraz wystawę dotyczącą wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w budynkach oraz w sektorach przemysłowych, która odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia w Płowdiw w Bułgarii.

Tematyka konferencji obejmuje:
- politykę europejską w zakresie oszczędności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (RES) wykorzystywanych w budynkach oraz w sektorach przemysłowych;
- innowacyjne metody wspierania przemysłowej wydajności energetycznej oraz ekonomiki i polityki w wydajności energetycznej;
- narzędzia służące wydajności oraz odnawialności energetycznej;
- wydajność energetyczna w sektorach przemysłowych (przemysł stalowy, celulozowo-papierniczy, cementowy itp.);
- programy wsparcia finansowego oraz instrumenty wdrażania i propagowania odnawialnych źródeł energii w regionie. W jaki sposób tworzyć rynki atrakcyjne pod względem finansowym?
- odnawialne źródła energii - możliwości i bariery w regionie.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.viaexpo.com/congressen.html