Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Biologia i społeczeństwo

Konferencja na temat interdyscyplinarnych i transgranicznych badań naukowych dotyczących biologii i społeczeństwa odbędzie się 19 kwietnia w Umeĺ w Szwecji.

W konferencji wezmą udział naukowcy specjalizujący się w naukach przyrodniczych, humaniści i teolodzy, a jej celem będ...

19 Kwietnia 2005 - 19 Kwietnia 2005
Szwecja

Konferencja na temat interdyscyplinarnych i transgranicznych badań naukowych dotyczących biologii i społeczeństwa odbędzie się 19 kwietnia w Umeĺ w Szwecji.

W konferencji wezmą udział naukowcy specjalizujący się w naukach przyrodniczych, humaniści i teolodzy, a jej celem będzie stymulowanie i rozwój współpracy między naukowcami w różnych dziedzinach naukowych oraz tworzenie w ten sposób projektów interdyscyplinarnych.

Konferencję organizuje Synpraxia, interdyscyplinarna sieć naukowo-badawcza mająca swoją siedzibę na Uniwersytecie w Umeĺ. We wszystkich projektach realizowanych przez Synpraxia biorą udział badacze reprezentujący co najmniej dwie dziedziny nauki.

Prezentacje będą dotyczyły między innymi następujących zagadnień:
- opinii społeczeństwa na temat biobanków;
- etyki, technologii genowych i przedłużania życia;
- organizmów zmodyfikowanych genetycznie;
- nowych chorób;
- neurobiologii;
- rozróżniania między rolą biologii w służbie nauki a biotechnologią.Dalszych informacji udziela:
E-mail: AnnaLydia.Svalastog@religion.umu.se