Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat zarządzania badaniami, Włochy

Włoski Krajowy Instytut Fizyki Materii (INFM) organizuje konferencję na temat "Zarządzanie badaniami: mocne i słabe strony Europy", która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca w Genui.

Konferencja będzie miała na celu porównanie krajów europejskich i pozaeuropejskich w kontekś...

16 Czerwca 2005 - 16 Czerwca 2005
Włochy

Włoski Krajowy Instytut Fizyki Materii (INFM) organizuje konferencję na temat "Zarządzanie badaniami: mocne i słabe strony Europy", która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca w Genui.

Konferencja będzie miała na celu porównanie krajów europejskich i pozaeuropejskich w kontekście tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi nauki.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.earma.infm.it