Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi - perspektywy w zakresie badań i polityki

W dniach 8 i 9 czerwca, w Hanowerze, w Niemczech, odbędzie się konferencja zatytułowana "Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi - perspektywy w zakresie badań i polityki".

Program pierwszego dnia konferencji obejmie europejskie projekty badawcze poświęcone powodziom, ...

8 Czerwca 2005 - 8 Czerwca 2005
Niemcy

W dniach 8 i 9 czerwca, w Hanowerze, w Niemczech, odbędzie się konferencja zatytułowana "Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi - perspektywy w zakresie badań i polityki".

Program pierwszego dnia konferencji obejmie europejskie projekty badawcze poświęcone powodziom, sztormom, pożarom lasów, zagrożeniom sejsmicznym, wyciekom ropy i zarządzaniu na obszarach przybrzeżnych. Drugiego dnia omawiane będzie znaczenie technologii informacyjnych (IT) w zarządzaniu ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi.

Obecni będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy przedstawią propozycje przyszłych działań oraz omówią dalsze potrzeby. Organizatorami wydarzenia są niemieckie Stowarzyszenie Przeciwpożarowe i Komisja Europejska.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.vfdb.de/riskcon