Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat nanomedycyny, Szkocja

Międzynarodowa konferencja zatytułowana "nanotechnologia a zdrowie obywateli UE w 2020 r." odbędzie się Edynburgu w dniach 6- 9 września.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zastosowania nanotechnologii:
- inteligentne systemy dozowania leków;
- inteligentne p...

6 Września 2005 - 6 Września 2005
Zjednoczone Królestwo

Międzynarodowa konferencja zatytułowana "nanotechnologia a zdrowie obywateli UE w 2020 r." odbędzie się Edynburgu w dniach 6- 9 września.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zastosowania nanotechnologii:
- inteligentne systemy dozowania leków;
- inteligentne powłoki zgodne biologicznie;
- całe komórki jako bioczujniki;
- nanoroboty w chirurgii;
- tkaniny medyczne;
- czujniki dźwigniowe;
- medycyna regeneracyjna;
- nanomatryce i substraty;
- implanty nowej generacji:
- nanotechnologia i badania komórek macierzystych;
- urządzenie do diagnostyki przy łóżku chorego ("point-of-care");
- toksykologia nanocząstek;
- nanocząstki w diagnostyce klinicznej.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.euronanoforum2005.org/