Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Projekt EUROLABS gospodarzem konferencji poświęconej sieciom kolejnej generacji

Międzynarodowa konferencja poświęcona sieciom kolejnej generacji odbędzie się 2 czerwca w Brukseli w Belgii, jako część projektu EUROLABS finansowanego w ramach szóstego programu ramowego (6. PR).

Program konferencji będzie obejmować dyskusję nad kierunkiem, w którym rozwija...

2 Czerwca 2005 - 2 Czerwca 2005
Belgia

Międzynarodowa konferencja poświęcona sieciom kolejnej generacji odbędzie się 2 czerwca w Brukseli w Belgii, jako część projektu EUROLABS finansowanego w ramach szóstego programu ramowego (6. PR).

Program konferencji będzie obejmować dyskusję nad kierunkiem, w którym rozwija się obecnie ta technologia oraz dyskusję nad przyszłymi wyzwaniami dla sieci kolejnej generacji. Prezentacje będą dotyczyły w szczególności takich zagadnień jak sieci gridowe, sieci IPv6, mobilność, sieci domowe oraz bezpieczeństwo i jakość usług.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ngn2005.be