Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty na temat zintegrowanych strategii testowania REACH - Bruksela

Konsorcjum finansowanego w ramach Szóstego programu ramowego (6PR) projektu OSIRIS organizuje w dniu 17 listopada w Brukseli warsztaty poświęcone zintegrowanym strategiom testowania na potrzeby REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie ...

17 Listopada 2008 - 17 Listopada 2008
Belgia

Konsorcjum finansowanego w ramach Szóstego programu ramowego (6PR) projektu OSIRIS organizuje w dniu 17 listopada w Brukseli warsztaty poświęcone zintegrowanym strategiom testowania na potrzeby REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).

Celem warsztatów jest wyposażenie zainteresowanych stron w dogłębną wiedzę na temat zintegrowanych strategii testowania w zakresie REACH. Eksperci reprezentujący przemysł, środowisko naukowe i rząd przedstawią dostępne metody testowe i wyjaśnią, w jaki sposób można je stosować w przypadku REACH. Odbędzie się także dyskusja na temat zalet i wad strategii przyjętych przez zespół REACH.

Jednocześnie podczas warsztatów przedstawione mają zostać w zarysie wstępne wyniki projektu OSIRIS i jego wkład w proces oceny ryzyka i charakterystyki REACH.Więcej informacji:
http://www.osiris-reach.eu/