Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Walne zgromadzenie Międzynarodowej Rady Nauki, Maputo, Mozambik

W dniach 21-24 października, w Maputo, Mozambik, odbędzie się 29. Walne zgromadzenie Międzynarodowej Rady Nauki (ICSU).

Organizatorzy spodziewają się przybycia ponad 250 czołowych przedstawicieli świata nauki, którzy razem zastanawiać się będą, w jaki sposób nauka może pomóc...

21 Października 2008 - 21 Października 2008
Mozambik

W dniach 21-24 października, w Maputo, Mozambik, odbędzie się 29. Walne zgromadzenie Międzynarodowej Rady Nauki (ICSU).

Organizatorzy spodziewają się przybycia ponad 250 czołowych przedstawicieli świata nauki, którzy razem zastanawiać się będą, w jaki sposób nauka może pomóc w rozwiązaniu niektórych z najpilniejszych problemów, przed którymi stoją społeczeństwa, takich jak opieka zdrowotna, zagrożenia i katastrofy, zmiany ekosystemów oraz dobrobyt człowieka. Zgromadzenie to posłuży także jako forum, na którym poruszane będą sprawy żywotnie interesujące naukowców, jak np. swoboda działania, odpowiedzialność, prowadzenie badań naukowych i zarządzanie danymi i informacjami.

Konkretnie program wydarzenia obejmie następujące zagadnienia:
- najważniejsze nowe programy międzynarodowe w dziedzinie "Zintegrowanych badań nad zagrożeniem katastrofą" oraz "Zmian w ekosystemach a dobrobytem człowieka";
- zatwierdzenie nowej broszury poświęconej "Swobodzie, odpowiedzialności i uniwersalności w nauce";
- budowa nowego ogólnoświatowego systemu danych ICSU, w którym udostępnione będą międzynarodowej społeczności naukowej sprawdzone pod względem jakości dane i usługi bazodanowe;
- osiągnięcia Międzynarodowego Roku Polarnego;
- zwiększenie zaangażowania nauk społecznych w ICSU i jej programach.

ICSU jest pozarządową organizacją skupiającą 114 krajowych instytucji naukowych ze 134 państw oraz 29 międzynarodowych związków naukowych. Działania rady koncentrują się na planowaniu i koordynowaniu badań, działalności naukowej na rzecz strategii, a także na umacnianiu uniwersalnego charakteru nauki.Więcej informacji:
http://www.icsu.org/