Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. kwestii etycznych w badaniach i rozwoju TIK, Hamburg, Niemcy

Dnia 22 października w Hamburgu, Niemcy, odbędą się warsztaty pt. "Kwestie etyczne w badaniach i rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)".

Ich celem jest wprowadzenie w zwięzły sposób osób zajmujących się TIK do tematu etyki. Wprowadzenie takie będzie szcz...

22 Października 2008 - 22 Października 2008
Niemcy

Dnia 22 października w Hamburgu, Niemcy, odbędą się warsztaty pt. "Kwestie etyczne w badaniach i rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)".

Ich celem jest wprowadzenie w zwięzły sposób osób zajmujących się TIK do tematu etyki. Wprowadzenie takie będzie szczególnie przydatne dla tych, których prace zostaną najprawdopodobniej poddane ocenie etycznej. Dotyczy to także naukowców i kierowników projektów naukowych pracujących nad TIK.

W świetle coraz większego zainteresowania społeczeństwa tym tematem, warsztaty mogą okazać się interesujące także dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zajmujących się aplikacjami komercyjnymi. Dla doradców analizujących finansowanie na poziomie europejskim lub krajowym może to być także pomocne wprowadzenie do tematu, który później będą musieli uwzględniać w swoich ekspertyzach.Więcej informacji:
http://tutech.de/euwork