Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych, Paryż, Francja

Konferencję pt. "W stronę energii niskoemisyjnej: europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (SET)" zaplanowano na 28 października w Paryżu, we Francji.

Uczestnicy konferencji zajmą się planem SET i wyzwaniami stojącymi przed intensyfikacją działań ...

28 Października 2008 - 28 Października 2008
Francja

Konferencję pt. "W stronę energii niskoemisyjnej: europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (SET)" zaplanowano na 28 października w Paryżu, we Francji.

Uczestnicy konferencji zajmą się planem SET i wyzwaniami stojącymi przed intensyfikacją działań badawczych i innowacyjnych w Europie. Konferencja skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą przyczynić się do osiągnięcia celów polityki energetycznej UE: wysokiej rangi ustawodawców, przedstawicieli państw członkowskich i Komisji Europejskiej, parlamentarzystów, dziennikarzy, dyrektorów organizacji badawczych oraz dyrektorów zakładów dostarczających media.

W ramach trzech sesji tematycznych, prelegenci zaprezentują perspektywy badawcze, oczekiwania branży oraz realizację planu SET.

We współpracy z Komisją Europejską, organizatorem konferencji jest francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań oraz francuskie Ministerstwo Ekologii, Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Zagospodarowania Terenów Miejskich i Wiejskich (Rozwoju regionalnego) pod egidą francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej.Więcej informacji:
http://energiebascarbone.eu/