Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejska konferencja nt. monitorowania środowiska, Norymberga, Niemcy

W dniach 19-22 listopada w niemieckiej Norymberdze odbędzie się "Europejska konferencja na temat monitorowania środowiska AmI 08".

Pod hasłem "W służbie człowiekowi" uczestnicy konferencji AmI 08 przyjrzą się dwóm obszarom zastosowań: "Dobrobyt i opieka" oraz "Mobilność i lo...

19 Listopada 2008 - 19 Listopada 2008
Niemcy

W dniach 19-22 listopada w niemieckiej Norymberdze odbędzie się "Europejska konferencja na temat monitorowania środowiska AmI 08".

Pod hasłem "W służbie człowiekowi" uczestnicy konferencji AmI 08 przyjrzą się dwóm obszarom zastosowań: "Dobrobyt i opieka" oraz "Mobilność i logistyka". Wydarzenie kierowane jest do naukowców i przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzętem, oprogramowaniem, aplikacjami, usługami, bezpieczeństwem i kwestiami etycznymi.

W trakcie konferencji eksperci będą rozmawiać na różne tematy, w tym takie jak: "Inteligentne i wygodne domy zapewniające lepszą rekreację i wypoczynek", "Inteligentne i współpracujące urządzenia domowe do inteligentnych domów i sklepów", "Nawigacja i wskazówki w nieznanych miejscach i wyjątkowych sytuacjach" oraz "Systemy kontekstowego monitorowania zdrowia i alarmowania na rzecz beztroskiego życia". Program uzupełniają warsztaty pt. "Inteligentne projekty wspomagające człowieka", "Inteligentne produkty: elementy składowe systemów monitorowania środowiska".Więcej informacji:
http://www.ami-08.org/