Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie branżowe PEACH, Turyn, Włochy

W dniach 12-13 listopada odbędzie się we włoskim Turynie spotkanie branżowe projektu PEACH. Współorganizatorem konferencji i wystawy jest projekt PEACH (Badania obecności w działaniu) finansowany przez UE.

Obecność to teoria zajmująca się opisywaniem doświadczeń ludzi podcza...

12 Listopada 2008 - 12 Listopada 2008
Włochy

W dniach 12-13 listopada odbędzie się we włoskim Turynie spotkanie branżowe projektu PEACH. Współorganizatorem konferencji i wystawy jest projekt PEACH (Badania obecności w działaniu) finansowany przez UE.

Obecność to teoria zajmująca się opisywaniem doświadczeń ludzi podczas interakcji ze środowiskiem generowanym lub przekazywanym przez komputer. Badania obecności zajmują się pytaniem o sposób wykreowania prawdziwego wrażenia obecności w jakimś miejscu, samotnie lub w towarzystwie, i znajdują one zastosowania w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość poszerzona, rzeczywistość mieszana, światy wirtualne i obecność w społeczeństwie.

W trakcie spotkań eksperci z różnych krajów dyskutować będą o obecnym i przyszłym rynku, przykładach zastosowań komercyjnych oraz wynikach działań badawczo-rozwojowych (B&R).

Spotkaniu branżowemu PEACH towarzyszyć będzie konferencja pt. "VIEW 2008 - transformacje cyfrowe".Więcej informacji:
http://peach.tel.fer.hr/industry/peach_industry_event_program.htm