Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja "Europejskiego partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach", Bruksela, Belgia

Doroczna konferencja "Europejskiego partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach" (EPAA) odbędzie się dnia 3 listopada w Brukseli, w Belgii. Organizatorami konferencji są wspólnie Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej, Dyrekc...

3 Listopada 2008 - 3 Listopada 2008
Belgia

Doroczna konferencja "Europejskiego partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach" (EPAA) odbędzie się dnia 3 listopada w Brukseli, w Belgii. Organizatorami konferencji są wspólnie Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw oraz partnerzy z przedsiębiorstw prywatnych.

Konferencja zatytułowana "Badania nad alternatywnymi podejściami: czy jesteśmy na dobrej drodze?" będzie poświęcona badaniom nad zasadą 3R (ang. replacement - zastępowanie [badań na zwierzętach innymi metodami]; reduction - ograniczanie [skali badań na zwierzętach] i refinement - doskonalenie [metod badań]). Obok sprawozdania EPAA na temat postępów poczynionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i zdobytych osiągnięć, prezentacje i eksperckie dyskusje panelowe dotyczyć będą:
- bieżących badań w ramach zasady 3R;
- nowych perspektyw badawczych w dziedzinie alternatywnych możliwości przeprowadzania badań na zwierzętach;
- międzynarodowej współpracy w zakresie badań 3R;
- przyszłych wytycznych dotyczących zasady 3R.

Janez Potocnik, Komisarz ds. Nauki i Badań, otworzy konferencję, a G�nter Verheugen, Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wygłosi wykład zamykający.Więcej informacji, w tym na temat rejestracji:
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2008.htm