Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium zamykające projekt CBCED, Bruksela, Belgia

Dnia 13 listopada, finansowany przez UE projekt CBCED (Perspektywy przygranicznej kooperacji MŚP w kontekście integracji z UE) organizuje w Brukseli, Belgia, seminarium.

W trakcie wydarzenia, które zamknie projekt, konsorcjum badawcze przedstawi najważniejsze wnioski projekt...

13 Listopada 2008 - 13 Listopada 2008
Belgia

Dnia 13 listopada, finansowany przez UE projekt CBCED (Perspektywy przygranicznej kooperacji MŚP w kontekście integracji z UE) organizuje w Brukseli, Belgia, seminarium.

W trakcie wydarzenia, które zamknie projekt, konsorcjum badawcze przedstawi najważniejsze wnioski projektu CBCED, który zajmował się kwestią międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw w rozszerzonej UE.

CBCED jest uzupełnieniem innych projektów i pomaga stworzyć strategię rozwoju opartą na rzeczywistości przygranicznej współpracy przedsiębiorstw.

W ramach projektu analizowano wpływ rozszerzenia UE na współpracę przedsiębiorców w różnych obszarach przygranicznych oraz oceniano potencjał tej współpracy i jej wkład w rozwój regionalny. Wśród konkretnych badanych zagadnień znalazły się takie jak:
- wpływ zmian charakteru granic na postrzeganie własnej regionalnej tożsamości przez przedsiębiorców i instytucje;
- identyfikowanie zakresu rozwoju powstających ośrodków działalności gospodarczej w regionach przygranicznych;
- ocena roli indywidualnego i zbiorowego uczenia się na poziomie regionalnym oraz wzajemnego zaufania osobistego i instytucjonalnego, które wspomagają lub hamują współpracę przygraniczną i jej wkład w rozwój gospodarczy.

Kluczowym elementem programu było opracowanie praktycznych zaleceń dla ustawodawców i praktyków w dziedzinie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

Zamknięcie projektu CBCED planuje się na koniec listopada.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
p. Pia Laurila
E-mail: pia.laurila@ec.europa.eu

lub pobierając program:
tutaj

Aby się zarejestrować, proszę kontaktować się z:
p. Constantin-Daniel Ionita
E-mail: constantin-daniel.ionita@ec.europa.eu

Więcej informacji nt. projektu CBCED:
http://www.crossbordercoop.net/