Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejskie Forum Nanoelektroniczne 2008, Paryż, Francja

W dniach 2 i 3 grudnia w Paryżu, we Francji, odbędzie się Europejskie Forum Nanoelektroniczne 2008. Organizatorami forum są wspólnie klastry MEDEA+ i CATRENE schematu EUREKA, oraz Europejska Platforma Technologiczna Nanoelektroniki (ENIAC).

Prezentacje i prelekcje obejmą cał...

2 Grudnia 2008 - 2 Grudnia 2008
Francja

W dniach 2 i 3 grudnia w Paryżu, we Francji, odbędzie się Europejskie Forum Nanoelektroniczne 2008. Organizatorami forum są wspólnie klastry MEDEA+ i CATRENE schematu EUREKA, oraz Europejska Platforma Technologiczna Nanoelektroniki (ENIAC).

Prezentacje i prelekcje obejmą cały szereg zagadnień oraz projektów MEDEA+, w tym:
- proces integracji działań sektora publicznego i prywatnego w celu zintensyfikowania badań w dziedzinie nanoelektroniki;
- "Dysk krzemowy w branży motoryzacyjnej";
- droga od supernowoczesnych do praktycznych systemów mikro-/nanoelektronicznych;
- obszary innowacji w Europie;
- rynek półprzewodników oczami analityka finansowego;
- konkurencja i perspektywy europejskiego przemysłu nanoelektronicznego;
- projekt MEDEA+ 2A201 BLAZE- Zapewnienie nośników wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem technologii blue-ray;
- projekt MEDEA+ 2T201 NEMeSyS- Wbudowana stała pamięć w systemach opartych na krzemie;
- projekt MEDEA+ 2T103 FOREMOST- Integracja technologii CMOS 45nm;
- projekt MEDEA+ 2A206 ASIC-CCD- Przetwarzanie obrazów CCD i wideo klasy high-end na potrzeby obrazowania.

Organizowane niezależnie przez dwa ostatnie lata spotkania MEDEA+ i ENIAC zdecydowano się połączyć od 2008 roku. Udział w dwudniowym forum wyłącznie na zaproszenie. Zaproszenie można zamówić za pośrednictwem witryny, której adres podano poniżej.Więcej informacji:
http://www.eniac.eu/web/forum2008/index.php

albo pobierz następujący plik:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/event_20081028en.pdf