Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejska konferencja nt. usług programistycznych i technologii oprogramowania usługowego opartego na wiedzy, Bruksela, Belgia

Pierwsza europejska konferencja nt. usług programistycznych i technologii oprogramowania usługowego opartego na wiedzy (SSOKU09) odbędzie się w Brukseli, w Belgii, w dniach od 13 do 14 stycznia 2009 r.

Wydarzenie, współorganizowane przez projekty 3S i CHALLENGERS i finansowa...

13 Stycznia 2009 - 13 Stycznia 2009
Belgia

Pierwsza europejska konferencja nt. usług programistycznych i technologii oprogramowania usługowego opartego na wiedzy (SSOKU09) odbędzie się w Brukseli, w Belgii, w dniach od 13 do 14 stycznia 2009 r.

Wydarzenie, współorganizowane przez projekty 3S i CHALLENGERS i finansowane ze środków unijnych, ma na celu stworzenie podwalin pod doroczny szczyt europejski nt. usług programistycznych i technologii oprogramowania usługowego opartego na wiedzy (SOKU).

Ponad 200 ekspertów, w tym naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz władz krajowych, omawiać będzie przez dwa dni przyszłość sieci, oprogramowania i architektur usługowych.

Zaprezentowane zostaną ostatnie osiągnięcia projektów "CHALLENGERS - plany badawcze i mapa drogowa dla sieci" oraz "Wspólnota Europejska na rzecz oprogramowania i usług programistycznych (ECSS) - biała księga nt. architektur programistycznych i usługowych, infrastruktury i technologii", które posłużą za podstawę do dalszej oceny i dyskusji.Więcej informacji:
http://www.eu-ecss.eu/conference/