Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "Arktyczne granice", Troms�, Norwegia

W dniach od 18 do 23 stycznia 2009 r. odbędzie się w Troms�, w Norwegii, konferencja pt. "Arktyczne granice 2009".

Wydarzenie obejmie otwarcie (18 stycznia), część poświęconą strategii (19 i 20 stycznia) oraz część naukową (od 21 do 23 stycznia). W ramach tematu "Era arktycz...

18 Stycznia 2009 - 18 Stycznia 2009
Norwegia

W dniach od 18 do 23 stycznia 2009 r. odbędzie się w Troms�, w Norwegii, konferencja pt. "Arktyczne granice 2009".

Wydarzenie obejmie otwarcie (18 stycznia), część poświęconą strategii (19 i 20 stycznia) oraz część naukową (od 21 do 23 stycznia). W ramach tematu "Era arktyczna" część dotycząca strategii zostanie poświęcona zwiększającemu się zainteresowaniu Arktyką, jej eksploatacją oraz konfliktom z nią związanym w perspektywie politycznej, ekonomicznej i środowiskowej.

Sesja naukowa z kolei skupi się przede wszystkim na strukturze i cykliczności morskich ekosystemów arktycznych w okresie gwałtownych zmian klimatycznych. Ponadto obejmie ona zagadnienia związane ze zrównoważonym zarządzaniem regionami arktycznymi.Więcej informacji:
http://www.arctic-frontiers.com/