Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium nt. "Osiąganie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie poprzez naturalne procesy: ECODIPTERA", Bruksela, Belgia

Seminarium nt. "Osiąganie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie poprzez naturalne procesy: ECODIPTERA" odbędzie się dnia 24 listopada w Brukseli, w Belgii.

Seminarium poświęcone będzie nowej Dyrektywie Europejskiej dotyczącej pestycydów i jej wpływu na priorytety w zakresie eu...

24 Listopada 2008 - 24 Listopada 2008
Belgia

Seminarium nt. "Osiąganie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie poprzez naturalne procesy: ECODIPTERA" odbędzie się dnia 24 listopada w Brukseli, w Belgii.

Seminarium poświęcone będzie nowej Dyrektywie Europejskiej dotyczącej pestycydów i jej wpływu na priorytety w zakresie europejskiej polityki środowiskowej. Po wstępnej prezentacji samej dyrektywy, przedstawiony zostanie, finansowany ze środków unijnych projekt ECODIPTERA jako przykład dobrej praktyki we wdrażaniu nowej metody zarządzania odpadami, która opiera się całkowicie na naturalnych procesach.

Seminarium jest kierowane do przedstawicieli regionów europejskich w Brukseli, stowarzyszeń, lobbystów oraz do każdej organizacji europejskiej zainteresowanej strategiami innowacji, związanymi z badaniami, środowiskiem i rolnictwem, które promują osiąganie celów Strategii Lizbońskiej.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

p. Carolina Ib ¤ez
cibanyez@delcomval.be