Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. podstaw i rozwoju ogniw paliwowych, Nancy, Francja

Konferencję nt. podstaw i rozwoju ogniw paliwowych 2008 (FDFC2008) zaplanowano w dniach od 10 do 12 grudnia w Nancy, we Francji.

Międzynarodowa konferencja ma na celu zaprezentowanie technicznych i naukowych wyników badań nad materiałami do ogniw paliwowych, stosami i system...

10 Grudnia 2008 - 10 Grudnia 2008
Francja

Konferencję nt. podstaw i rozwoju ogniw paliwowych 2008 (FDFC2008) zaplanowano w dniach od 10 do 12 grudnia w Nancy, we Francji.

Międzynarodowa konferencja ma na celu zaprezentowanie technicznych i naukowych wyników badań nad materiałami do ogniw paliwowych, stosami i systemami ogniw paliwowych oraz ich zastosowaniem. Wydarzenie ma również promować międzynarodową wymianę naukową między laboratoriami, dostawcami ogniw paliwowych, producentami komponentów i przemysłowymi użytkownikami końcowymi.

W programie trzydniowej konferencji technicznej znalazły się prelekcje zaproszonych gości, publikacje materiałów konferencyjnych i plakaty. Omawiane będą następujące tematy:
- podstawy ogniw paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem fizykochemicznych zjawisk zachodzących w ogniwach paliwowych;
- opracowywanie komponentów i systemów ogniw paliwowych;
- zastosowania ogniw paliwowych;
- rynek ogniw paliwowych i koszty.Więcej informacji:
http://www.fdfc08.ciril.fr/