Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja BestLog, Praga, Czechy

Dnia 3 grudnia, w czeskiej Pradze, partnerzy projektu BestLog finansowanego przez UE organizują konferencję poświęconą doskonaleniu procesów logistycznych.

Podczas prezentacji wyników badań i studiów przypadku uczestnicy zajmą się następującymi tematami:
- ochrona środowisk...

3 Grudnia 2008 - 3 Grudnia 2008
Czechy

Dnia 3 grudnia, w czeskiej Pradze, partnerzy projektu BestLog finansowanego przez UE organizują konferencję poświęconą doskonaleniu procesów logistycznych.

Podczas prezentacji wyników badań i studiów przypadku uczestnicy zajmą się następującymi tematami:
- ochrona środowiska a wydajność procesów logistycznych;
- europejskie i globalne trendy w potrzebach klientów;
- bezpieczeństwo i odpowiedzialność w łańcuchach dostawczych;
- jakość i standaryzacja: narzędzia, parametry i stałe doskonalenie.

Projekt BestLog ma na celu stworzenie platformy wymiany w celu doskonalenia technik zarządzania łańcuchem dostawczym w całej Europie, poprzez poprawę praktyk logistycznych i edukację, zmniejszanie różnic w Europie, standaryzację, wspieranie rozwoju, tworzenie miejsc pracy oraz spajanie polityki UE ze strategią biznesową.Aby zgłosić swój udział:
http://www.bestlog.org/index.php?id=320