Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. regionalnych szerokopasmowych łączy internetowych, Bruksela, Belgia

Otwarte warsztaty pt. "Regionalne łącza szerokopasmowe: USO (obowiązek świadczenia usługi powszechnej) i NGA (łącza następnej generacji) - dyskusja o przyszłych trendach" odbędą się w dniach 9-10 grudnia w Brukseli, Belgia.

Szacuje się, że obecnie od 30 do 40% europejczyków ...

9 Grudnia 2008 - 9 Grudnia 2008
Belgia

Otwarte warsztaty pt. "Regionalne łącza szerokopasmowe: USO (obowiązek świadczenia usługi powszechnej) i NGA (łącza następnej generacji) - dyskusja o przyszłych trendach" odbędą się w dniach 9-10 grudnia w Brukseli, Belgia.

Szacuje się, że obecnie od 30 do 40% europejczyków nie ma dostępu do usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Powody są różne, wśród nich należy wymienić koszty, brak odpowiedniego wykształcenia lub umiejętności, niepełnosprawność i wiek. Dostęp do Internetu poprzez modem komutowany jest zapewniony w przypadku wszystkich posiadaczy stacjonarnego telefonu i obejmuje większą część Europy. Ale technologia posunęła się już naprzód.

Podczas gdy wiele osób wyraża niepokój wobec powiększającej się przepaści cyfrowej (pomiędzy ludźmi, społecznościami i regionami), wynikającej z ograniczonego zasięgu sieci szerokopasmowych, technologia rozwija się dalej i obecnie podejmowane są próby wdrożenia następnej generacji sieci, korzystających z technologii FTTP (bezpośredni dostęp do światłowodu), która zapewnia duże prędkości przesyłu.

Na warsztatach spotkają się sprawozdawcy specjalizujący się we wspomnianych dziedzinach, którzy zajmą się przede wszystkim odpowiedzialnością regionów w tym zakresie oraz wysłuchają przedstawicieli regionalnych, z którymi następnie podejmą debatę.Więcej informacji:
Europejskie Stowarzyszenie Regionalne na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ERISA)
E-mail: info@erisa.be