Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja nt. edukacji wspomaganej komputerowo, Lizbona, Portugalia

W dniach od 23 do 26 marca 2009 r. w Lizbonie, w Portugalii, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. edukacji wspomaganej komputerowo.

Internet to popularne narzędzie do uczenia się na odległość, a CSEDU 2009 zaplanowano jako przegląd bieżącego środowiska i nadchodzących...

23 Marca 2009 - 23 Marca 2009
Portugalia

W dniach od 23 do 26 marca 2009 r. w Lizbonie, w Portugalii, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. edukacji wspomaganej komputerowo.

Internet to popularne narzędzie do uczenia się na odległość, a CSEDU 2009 zaplanowano jako przegląd bieżącego środowiska i nadchodzących trendów oraz miejsce do dyskusji nad pedagogicznym potencjałem nowej dydaktyki i technologii edukacyjnych w świecie akademickim i biznesowym.

Najważniejsi prelegenci zajmą się takimi tematami jak:
- usługi pomocnicze i reutylizacja na rzecz technologii wspomagających nauczanie;
- zagadnienia związane z nauczaniem w otwartych projektach grupowych;
- polityka jakości;
- technologie informatyczne i ich wykorzystanie w edukacji;
- nowe granice w edukacji wspomaganej komputerowo.

Propozycje referatów można składać do 11 grudnia. Rejestracja umożliwia wstęp na odbywającą się w tym samym czasie konferencję pt. "Internetowe systemy informatyczne i technologie" (WEBIST 2009).Więcej informacji:
http://www.csedu.org/