Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum immunologiczne, Leiden, Holandia

Dnia 15 stycznia 2009 r. w Leiden, Holandia, finansowane z funduszy unijnych "Forum na rzecz profilaktyki alergicznej" (FORALLVENT) organizuje sympozjum immunologiczne.

Tytuł i główny temat wydarzenia brzmi: "Innowacyjne ścieżki w profilaktyce i terapii alergicznej".

Wykła...

15 Stycznia 2009 - 15 Stycznia 2009
Niderlandy

Dnia 15 stycznia 2009 r. w Leiden, Holandia, finansowane z funduszy unijnych "Forum na rzecz profilaktyki alergicznej" (FORALLVENT) organizuje sympozjum immunologiczne.

Tytuł i główny temat wydarzenia brzmi: "Innowacyjne ścieżki w profilaktyce i terapii alergicznej".

Wykłady poświęcone będą pytaniu, w jaki sposób chroniczne, nieostre zapalenie pojawiające się w różnych warunkach środowiskowych prowadzi do różnych profili odpornościowych - a celem jest zestawienie wyników badań epidemiologicznych z wynikami klinicznymi. Odnosząc się do roli jelit w sterowaniu pracą układu odpornościowego, prelegenci omawiać będą anatomię układu immunologicznego związaną z jelitami i stanami zapalnymi pojawiającymi się w nich.Więcej informacji:
http://www.forallvent.info/about-us/achievements/novel-avenues-workshop-leiden/

lub pisząc do:
p. Nicola Korherr
E-mail: nicola.korherr@med.uni-muenchen.de