Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty EMBO nt. złożoności układu odpornościowego, Marsylia, Francja

W dniach 15-17 stycznia 2009 w Centre d'Immunologie Marseille-Luminy (CIML) w Marsylii, Francja, Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizuje warsztaty pt. "Wizualizacja złożoności układu odpornościowego".

Są to już trzecie warsztaty z tej serii. Celem tego...

15 Stycznia 2009 - 15 Stycznia 2009
Francja

W dniach 15-17 stycznia 2009 w Centre d'Immunologie Marseille-Luminy (CIML) w Marsylii, Francja, Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizuje warsztaty pt. "Wizualizacja złożoności układu odpornościowego".

Są to już trzecie warsztaty z tej serii. Celem tego spotkania jest zebranie naukowców z całego świata, aby omówić różne skale przestrzenno-czasowe, w których wizualizacja złożoności układu odpornościowego ma znaczenie biologiczne. Omawiane będą, między innymi, następujące tematy:
- immunoinformatyka i immunologia teoretyczna;
- interakcje molekularne;
- dynamika receptorów immunologicznych w błonach komórkowych;
- interakcje komórka-komórka;
- obrazowanie dynamiki odpowiedzi immunologicznej w całych organizmach zwierzęcych.Więcej informacji:
http://www.ciml.univ-mrs.fr/EMBO_2009.htm