Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty GENESYS, Monachium, Niemcy

Dnia 4 lutego 2009 r. w Monachium, Niemcy, w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu GENESYS (Modelowa wbudowana platforma systemowa), odbędą się warsztaty pt. GENESYS - Propozycja architektury do ARTEMISa.

W ramach warsztatów zostanie zaprezentowany rodzaj archite...

4 Lutego 2009 - 4 Lutego 2009
Niemcy

Dnia 4 lutego 2009 r. w Monachium, Niemcy, w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu GENESYS (Modelowa wbudowana platforma systemowa), odbędą się warsztaty pt. GENESYS - Propozycja architektury do ARTEMISa.

W ramach warsztatów zostanie zaprezentowany rodzaj architektur wbudowanych i usług architektonicznych wypracowany w toku realizacji projektu GENESYS. Rodzaj ten opiera się na siedmiu wymogach "Europejskiej platformy technologicznej systemów wbudowanych" (ARTEMIS): kompozycyjność, sieciowość, bezpieczeństwo, solidność, diagnostyka, zintegrowane zarządzanie zasobami i zdolność do rozwoju.

Warsztaty obejmą wprowadzenie do rozwiązań trans-domenowych od sektora motoryzacyjnego, przez sterowniki przemysłowe, awionikę i systemy mobilne, po elektronikę użytkową. Uczestnicy zapoznają się z architekturą, która pozwala zmniejszyć nakład pracy podczas integracji, zwiększyć solidność, wydajnie wykorzystywać energię, wielokrotnie wykorzystywać te same komponenty, zwiększyć bezpieczeństwo, podnieść opłacalność rozbudowy oraz zmniejszyć nakład pracy na konserwację oraz wykrywanie i usuwanie usterek dzięki usługom diagnostycznym.Więcej informacji
http://www.genesys-platform.eu/workshop_munich.htm