Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Paryż, Francja

W dniach 19-23 stycznia 2009 r. odbędzie się w Paryżu, Francja, sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) na temat roli astronomii w społeczeństwie i kulturze.

Celem wydarzenia będzie przedstawienie zarówno globalnej jak i szczegółowej oceny wielu działań łączących...

19 Stycznia 2009 - 19 Stycznia 2009
Francja

W dniach 19-23 stycznia 2009 r. odbędzie się w Paryżu, Francja, sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) na temat roli astronomii w społeczeństwie i kulturze.

Celem wydarzenia będzie przedstawienie zarówno globalnej jak i szczegółowej oceny wielu działań łączących astronomię z różnorodnymi kulturami. Będzie to również okazja do debaty nad sposobami doskonalenia tych działań od szczebla lokalnego po międzynarodowy.

Program obejmuje trzy szerokie zagadnienia:
- "Astronomia w kulturze i kultura astronomii",
- "Astronomia i społeczeństwo",
- "Edukacja astronomiczna na całym świecie".Więcej informacji:
http://iaus260.obspm.fr/