Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie partnerów Europejskiej Platformy Technologiczna Biopaliw, Bruksela, Belgia

Dnia 22 stycznia 2009 r. w Brukseli, Belgia, Europejska Platforma Technologiczna Biopaliw (EBTP) organizuje drugie spotkanie partnerów.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania ostatnich działań wspomagających wdrożenie "Programu strategicznych badań i dokumentu strategicz...

22 Stycznia 2009 - 22 Stycznia 2009
Belgia

Dnia 22 stycznia 2009 r. w Brukseli, Belgia, Europejska Platforma Technologiczna Biopaliw (EBTP) organizuje drugie spotkanie partnerów.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania ostatnich działań wspomagających wdrożenie "Programu strategicznych badań i dokumentu strategicznego wdrażania" (SRA/SDD), w tym wiele prezentacji na temat zakładów pilotażowych i demonstracyjnych oraz zrównoważonych, wzorcowych łańcuchów wartości w dziedzinie biopaliw i innowacyjnej bioenergii.

Uczestnicy zajmą się także strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych (SET) - który zaproponowała Komisja Europejska i zaakceptowała Rada Energii w lutym 2008 r. - podczas debaty nad problemami wykazania wykonalności najbardziej obiecujących technologii w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Bioenergii (EII-B). EBTP określiła SRA/SDD jako najważniejszy etap na drodze do osiągnięcia ambitnych celów unijnych w dziedzinie biopaliw, stanowiących element polityki energetycznej i klimatycznej UE.Więcej informacji:
http://www.biofuelstp.eu/spm2/spm2_prog.html