Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sesja informacyjna na temat wniosków w dziedzinie TIK 7PR, Paryż, Francja

Dnia 27 stycznia 2009 r. w Paryżu, Francja, konsorcjum Paris Ile-de-France Centre (PIC2) organizuje pod egidą Enterprise Europe Network, sesję informacyjną na temat wniosków składanych w ramach tematu "Technologie Informacyjne i Komunikacyjne" (TIK), Siódmego Programu Ramowego...

27 Stycznia 2009 - 27 Stycznia 2009
Francja

Dnia 27 stycznia 2009 r. w Paryżu, Francja, konsorcjum Paris Ile-de-France Centre (PIC2) organizuje pod egidą Enterprise Europe Network, sesję informacyjną na temat wniosków składanych w ramach tematu "Technologie Informacyjne i Komunikacyjne" (TIK), Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Wydarzenie skierowane do przedsiębiorstw z sektora TIK umożliwi potencjalnym wnioskodawcom zapoznanie się z możliwościami dofinansowania badań z 7PR i przegląd organizacji doradczych na szczeblu lokalnym.

Uczestnicy będą także mogli zarezerwować dla siebie czas na indywidualną rozmowę z ekspertem ds. funduszy unijnych 7PR. (Rezerwacje należy zgłaszać wcześniej.)Więcej informacji można uzyskać pobierając program:
http://www.eic.ccip.fr/pdf/Atelier-7ePCRD-TIC-27-01-09.pdf