Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie hydrobiologów 2009, Nicea, Francja

W dniach od 25 do 30 stycznia 2009 r. odbędzie się w Nicei, Francja, spotkanie hydrobiologów na konferencji ASLO 2009.

W myśl szeroko zakrojonego podejścia, organizatorzy zamiast skupić się na jednym konkretnym zagadnieniu, zaplanowali całe bogactwo sesji plenarnych, tematyc...

25 Stycznia 2009 - 25 Stycznia 2009
Francja

W dniach od 25 do 30 stycznia 2009 r. odbędzie się w Nicei, Francja, spotkanie hydrobiologów na konferencji ASLO 2009.

W myśl szeroko zakrojonego podejścia, organizatorzy zamiast skupić się na jednym konkretnym zagadnieniu, zaplanowali całe bogactwo sesji plenarnych, tematycznych i ogólnych.

Każdego dnia nowy temat dnia będzie omawiany przez dwóch prelegentów o kontrowersyjnych lub uzupełniających się punktach widzenia, aby pobudzić uczestników sesji do ożywionej dyskusji. Wykłady plenarne poświęcone będą następującym tematom:
- "Czy uwarstwienie się otwartego morza nasili się, czy osłabnie? Konsekwencje dla organizmów i cykli biogeochemicznych";
- "Niedobory wody w przyszłości i zarządzanie jej zasobami w sposób zrównoważony: konsekwencje dla ekosystemów (wodnych), rolnictwa i społeczeństwa";
- "Czy obieg węgla w słodkiej wodzie powinien pozostać ukryty w globalnym obiegu węgla?";
- "Czy istnieje powiązanie między bioróżnorodnością a funkcją ekosystemów wodnych?";
- "Czy geo(bio)inżynieria systemów wodnych (dodawanie żelaza oraz pompowanie wody głębinowej) może złagodzić przyszłe zmiany klimatyczne?".Więcej informacji:
http://aslo.org/nice2009/