Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. programów i strategii kompetencyjnych ośrodków badawczych, Düsseldorf, Niemcy

Dnia 3 lutego 2009 r. w Düsseldorfie, Niemcy, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. programów i strategii kompetencyjnych ośrodków badawczych. Konferencja jest organizowana przez finansowaną ze środków unijnych sieć Europejskiej Przestrzeni Badawczej COMPERA (ERA-NET w z...

3 Lutego 2009 - 3 Lutego 2009
Niemcy

Dnia 3 lutego 2009 r. w Düsseldorfie, Niemcy, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. programów i strategii kompetencyjnych ośrodków badawczych. Konferencja jest organizowana przez finansowaną ze środków unijnych sieć Europejskiej Przestrzeni Badawczej COMPERA (ERA-NET w zakresie krajowych i regionalnych programów oraz inicjatyw poświęconych tworzeniu i wspieraniu Kompetencyjnych Ośrodków Badawczych).

Tematy omawiane w czasie wydarzenia, skierowanego do kierowników programów i ustawodawców w dziedzinie kompetencyjnych ośrodków badawczych (CRC), obejmą:
- opracowywanie programów CRC: prezentacja wstępnych warunków i czynników sukcesu jako dobrych praktyk na podstawie doświadczeń zebranych w projekcie COMPERA oraz wyników prac grupy roboczej nad przemysłowymi CRC unijnego Komitetu Badań Naukowo-Technicznych (CREST);
- zarządzanie programami CRC: sukces programów CRC zależy w dużym zakresie od strategii zarządzania stosowanych zarówno przez instytucje zarządzające, jak i finansujące. Podczas konferencji położony zostanie nacisk na zagadnienia takie jak "wybór propozycji CRC na podstawie oczekiwanych efektów wykorzystania w gospodarce wyników postępu technicznego", "zarządzanie drugą generacją programów CRC" oraz "międzynarodowa współpraca między CRC".
- przyszłe CRC w Europie: Jaka będzie przyszła rola CRC w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)? Jakie będą przyszłe trendy w programach związanych z CRC? Czy CRC będą pod wpływem bieżących trendów spoza ERA, np. USA lub krajów wschodzących takich jak Chiny czy Indie?Więcej informacji:
http://www.competence-research-centers.eu/conference/