Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kurs nt. zdrowia dzieci i środowiska, Sztokholm, Szwecja

W dniach 23-27 marca 2009 r. odbędzie się w Sztokholmie, Szwecja, kurs poświęcony zależnościom pomiędzy zdrowiem dzieci a środowiskiem.

Celem kursu jest przedstawienie najświeższej wiedzy na temat zagrożeń środowiskowych, jakie czyhają na zdrowie najmłodszych w Europie, w ko...

23 Marca 2009 - 23 Marca 2009
Szwecja

W dniach 23-27 marca 2009 r. odbędzie się w Sztokholmie, Szwecja, kurs poświęcony zależnościom pomiędzy zdrowiem dzieci a środowiskiem.

Celem kursu jest przedstawienie najświeższej wiedzy na temat zagrożeń środowiskowych, jakie czyhają na zdrowie najmłodszych w Europie, w kontekście oceny bezpieczeństwa zdrowotnego. Tematem spinającym dyskusję w jedną całość jest podatność i narażenie rozwijającego się płodu, niemowlęcia i dziecka na środki toksyczne występujące w otoczeniu oraz waga czynników modyfikujących, tj. odżywiania i genetyki.

Kurs przeznaczony jest dla doktorantów, naukowców na stypendiach podoktoranckich, starszych stażem naukowców oraz innych specjalistów.

Organizatorem kursu jest RA-COURSES, projekt finansowany z Działań Marie Curie UE i podyplomowego programu nt. czynników środowiskowych i zdrowia Instytutu Karolińskiego, Szwecja, we współpracy z siecią doskonałości CASCADE finansowaną ze środków unijnych.Więcej informacji:
http://www.cascadenet.org/projectweb/4667c4853b2a6/Courses.html

Lub w broszurze do pobrania:
tutaj