Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. pokryzysowej transformacji państw, Linköping, Szwecja

Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Uniwersytet w Linköping organizują wspólnie konferencję pt. "Pokryzysowa transformacja państw: ponowne spojrzenie na podstawy państwa" w dniach od 1 do 5 maja 2009 r. w Linköping, Szwecja.

Główne modele budowy państwa zakładają, że prawowitoś...

1 Maja 2009 - 1 Maja 2009
Szwecja

Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Uniwersytet w Linköping organizują wspólnie konferencję pt. "Pokryzysowa transformacja państw: ponowne spojrzenie na podstawy państwa" w dniach od 1 do 5 maja 2009 r. w Linköping, Szwecja.

Główne modele budowy państwa zakładają, że prawowitość państwa w kontekście pokryzysowym można ustanowić, zapobiegając upadkowi państwa, poprzez międzynarodową interwencję połączoną z obecnością militarną, pomocą i demokratycznymi wyborami. Realia zrodziły pytania o skuteczność tych modeli, co najmniej w zakresie sposobu prowadzania działań.

Konferencja skupi się na zagadnieniu modelu państwa "reformowanego", a nie na metodach reform państwowych czy budowy państwa. W czasie sesji poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- procesy tworzenia i rozpadu państwa (perspektywa historyczna i dynamika współczesna, podejście interdyscyplinarne);
- międzynarodowa dynamika tworzenia się państwa: interwencje i procesy zależnościowe;
- w jaki sposób wyjść z modelu państwa narodowego;
- zasady działania i strategie dotyczące zwierzchnictwa;
- państwo narodowe a tożsamość narodowa;
- rola przymusu w tworzeniu narodów, podatność tożsamości narodowych na kształtowanie;
- zasady działania i strategie dotyczące tożsamości i prawowitości;
- niezinstytucjonalizowane formy prawowitości politycznej;
- od dostępu do władzy po jej sprawowanie, odnawiając/utrzymując prawowitość;
- transcendentalne i charyzmatyczne formy prawowitości i demokracji.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj