Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wspólna konferencja nt. praktyki i teorii usług programistycznych, York, Wielka Brytania

W dniach od 22 do 29 marca 2009 r. odbędzie się w Yorku, Wielka Brytania, "Europejska wspólna konferencja nt. teorii i praktyki programistycznej" (ETAPS).

Wydarzenie stanowi główne forum europejskie dla naukowców akademickich i przemysłowych pracujących w dziedzinie programi...

22 Marca 2009 - 22 Marca 2009
Zjednoczone Królestwo

W dniach od 22 do 29 marca 2009 r. odbędzie się w Yorku, Wielka Brytania, "Europejska wspólna konferencja nt. teorii i praktyki programistycznej" (ETAPS).

Wydarzenie stanowi główne forum europejskie dla naukowców akademickich i przemysłowych pracujących w dziedzinie programistyki. ETAPS, zainicjowana w 1998 r., stanowi połączenie pięciu najważniejszych dorocznych konferencji, którym towarzyszą dodatkowe warsztaty i inne wydarzenia.

Pięć równoczesnych imprez to: Międzynarodowa konferencja nt. budowy kompilatorów (CC), Europejskie sympozjum programistyczne (ESOP), Podstawowe podejścia do techniki programowania (FASE), Podstawy programistyki oraz struktur i narzędzi komputerowych (FOSSACS) oraz Algorytmy do budowy i analizy systemów (TACAS).

ETAPS 2009 jest dwunastym z kolei wydarzeniem z tej serii.Więcej informacji:
http://www.cs.york.ac.uk/etaps09/