Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. modelowania i zrównoważonego rozwoju, Zurych, Szwajcaria

Dnia 26 stycznia 2009 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędą się międzynarodowe warsztaty nt. modelowania i zrównoważonego rozwoju AGSME 2009 (Sojusz na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju - Misja Ziemia).

Wydarzenie ma być okazją do spotkania projektantów narzędzi i praktyków ...

26 Stycznia 2009 - 26 Stycznia 2009
Szwajcaria

Dnia 26 stycznia 2009 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędą się międzynarodowe warsztaty nt. modelowania i zrównoważonego rozwoju AGSME 2009 (Sojusz na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju - Misja Ziemia).

Wydarzenie ma być okazją do spotkania projektantów narzędzi i praktyków globalnego modelowania w celu przedyskutowania najbardziej pożądanych cech środowisk globalnego modelowania. Chodzi o to by pomóc projektantom narzędzi w opracowywaniu lepszego oprogramowania do modelowania oraz wesprzeć specjalistów zajmujących się modelowaniem w ich wysiłkach.

Na warsztatach zostaną poruszone, między innymi, następujące tematy:
- protokoły interfejsu danych;
- rozproszone modele globalne;
- modelowanie globalne;
- wewnątrzmodelowe protokoły komunikacyjne;
- interfejsy modelowe;
- aplikacje modelowe.

Dziedziny tematów obejmą zarządzanie konfliktem i pustynnienie, zarządzanie chorobami, energią i zasobami oraz dynamikę lodowcową.Więcej informacji:
http://www.inf.ethz.ch/personal/fcellier/AGS/AGSME_2009.html