Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat europejskich technologii przyszłości, Praga, Republika Czeska

Konferencja The European Future Emerging Technologies (FET 09) dotycząca przyszłych i powstających europejskich technologii jest organizowana przez program badawczy Komisji Europejskiej na rzecz przyszłych i powstających technologii, Politechnikę Czeską oraz Akademię Nauk Repu...

21 Kwietnia 2009 - 21 Kwietnia 2009
Czechy

Konferencja The European Future Emerging Technologies (FET 09) dotycząca przyszłych i powstających europejskich technologii jest organizowana przez program badawczy Komisji Europejskiej na rzecz przyszłych i powstających technologii, Politechnikę Czeską oraz Akademię Nauk Republiki Czeskiej w Pradze (Czechy) i odbędzie się w dniach od 21 do 23 kwietnia 2009 r.

Konferencja, zatytułowana "Nauka przekracza wyobrażenia", skupia się na tworzeniu nowych wizji i działań w zakresie przyszłych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w oparciu o dostępne obecnie możliwości naukowe. Uczestnicy konferencji będą szukali nowych synergii pomiędzy istniejącymi dziedzinami, takimi jak informatyka, neuro-nauki, biologia, chemia i ekonomia, a powstającymi dziedzinami, takimi jak nanotechnologia i obliczenia kwantowe. Wydarzenie to ma służyć również powstawaniu nowych powiązań między naukami ścisłymi i naukami społecznymi.

FET 09 jest pierwszym europejskim forum poświęconym badaniom granicznym w dziedzinie przyszłych i powstających technologii informacyjnych oraz istniejącym w tej dziedzinie wyzwaniom o charakterze naukowym, społecznym i politycznym. Oczekuje się, że w konferencji udział wezmą naukowcy z całego świata, decydenci oraz przedstawiciele przemysłu.Więcej informacji o tym wydarzeniu można uzyskać na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/information_society/events/fet/2009/index_en.htm

Więcej informacji o przyszłych i powstających technologiach można uzyskać na stronie internetowej:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet_en.html