Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. dobrostanu zwierząt, Florencja, Włochy

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu Welfare Quality (jakość dobrostanu) organizują konferencję pt. "Poznać zwierzęta: wzajemne uzupełnianie się nauk przyrodniczych i społecznych na rzecz zrozumienia jakości życia zwierząt", która odbędzie się w dniach 5-6 marca we ...

5 Marca 2009 - 5 Marca 2009
Włochy

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu Welfare Quality (jakość dobrostanu) organizują konferencję pt. "Poznać zwierzęta: wzajemne uzupełnianie się nauk przyrodniczych i społecznych na rzecz zrozumienia jakości życia zwierząt", która odbędzie się w dniach 5-6 marca we Florencji, Włochy.

Spotkanie poświęcone będzie hodowli zwierzęcej oraz pytaniu, w jaki sposób życie zwierząt utrzymywanych do produkcji żywności jest badane i przedstawiane. Sesje plenarne połączone z wykładami i równoległymi warsztatami, które będą stanowić elementy składowe konferencji, dedykowane będą pięciu szeroko nakreślonym tematom:
- naturalność: "krowowatość, świńskość, osłowatość";
- planowanie na rzecz dobrostanu;
- zoomorfizm i antropomorfizm;
- standardy jako sposób zarządzania dobrostanem zwierząt;
- dobrostan zwierząt a jakość żywności.

Dwudniowa konferencja, podczas której poruszanych będzie pięć ww. tematów, ma na celu promowanie dialogu i wymianę idei oraz perspektyw pomiędzy naukowcami zajmującymi się zwierzętami a naukowcami zajmującymi się zagadnieniami społecznymi, a także refleksję na temat praktyk w wypracowywaniu wiedzy o zwierzętach i ich zrozumieniu oraz na temat jakości życia tych zwierząt, jaka jest efektem rzeczonych praktyk.Więcej informacji:
http://www.knowinganimals.org/