Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Turecki dzień B+R, Bruksela, Belgia

Dnia 29 stycznia w Brukseli, Belgia, Tureckie Organizacje Naukowo-Biznesowe (TUR&BO) wraz z Porozumieniem Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) organizują turecki dzień badań i rozwoju (B+R).

Pod hasłem "Lansowanie doskonałości B+R w czasach gospodarczego niżu: spost...

29 Stycznia 2009 - 29 Stycznia 2009
Belgia

Dnia 29 stycznia w Brukseli, Belgia, Tureckie Organizacje Naukowo-Biznesowe (TUR&BO) wraz z Porozumieniem Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) organizują turecki dzień badań i rozwoju (B+R).

Pod hasłem "Lansowanie doskonałości B+R w czasach gospodarczego niżu: spostrzeżenia z Turcji", wydarzenie ma na celu zacieśnienie współpracy na płaszczyźnie europejskich programów na rzecz B+R i innowacji, jak Siódmy Program Ramowy (7PR), Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz program EUREKA.

Wydarzenie będzie okazją do spotkania członków Parlamentu Europejskiego, polityków tureckich, wysokich rangą koordynatorów ds. B+R i programów na rzecz innowacji w UE i Turcji, dyrektorów ds. B+R w powiązanych instytucjach międzynarodowych i spółkach oraz przedstawicieli środowiska akademickiego.

CORDIS, Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, będzie również obecny ze swoim stanowiskiem.Więcej informacji, w tym na temat rejestracji:
http://www.turboppp.org/trday