Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie partnerów TIK podczas targów CeBIT 2009, Hanower, Niemcy

Enterprise Europe Network organizuje 11. edycję międzynarodowego spotkania partnerów Future Match, które odbędzie się podczas targów CeBIT 2009 w Hanowerze, Niemcy, w dniach 3-8 marca.

Wydarzenie ma być platformą dla przedsiębiorstw, organizacji akademickich i instytucji bad...

3 Marca 2009 - 3 Marca 2009
Niemcy

Enterprise Europe Network organizuje 11. edycję międzynarodowego spotkania partnerów Future Match, które odbędzie się podczas targów CeBIT 2009 w Hanowerze, Niemcy, w dniach 3-8 marca.

Wydarzenie ma być platformą dla przedsiębiorstw, organizacji akademickich i instytucji badawczych z wielu różnych krajów, do dyskusji na temat możliwości podjęcia współpracy technicznej i wspólnych projektów badawczych w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Uczestnicy mogą rejestrować się w witrynie Future Match, podając swój profil oraz zaznaczając, jaka forma współpracy ich interesuje. Mogą także przeszukiwać katalog profili i zapraszać potencjalnych partnerów na spotkania.Więcej informacji:
http://www.futurematch.cebit.de/