Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sesja informacyjno-kontaktowa TIK, Brno, Czechy

W dniach od 29 do 30 kwietnia w Brnie, Czechy, odbędzie się sesja informacyjno-kontaktowa nt. technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

W programie znalazły się takie tematy jak:
- wszechobecna i bezpieczna sieć oraz infrastruktura usługowa;
- systemy kognitywne,...

29 Kwietnia 2009 - 29 Kwietnia 2009
Czechy

W dniach od 29 do 30 kwietnia w Brnie, Czechy, odbędzie się sesja informacyjno-kontaktowa nt. technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

W programie znalazły się takie tematy jak:
- wszechobecna i bezpieczna sieć oraz infrastruktura usługowa;
- systemy kognitywne, interakcja i robotyka;
- systemy i inżynieria komponentów;
- cyfrowe biblioteki i treści;
- w kierunku zrównoważonej i zindywidualizowanej opieki zdrowotnej;
- TIK na rzecz mobilności, zrównoważonego korzystania ze środowiska i wydajności energetycznej.

Organizatorami wydarzenia są wspólnie Uniwersytet Masaryka, Politechnika Brneńska, Południowomorawski Ośrodek Innowacji, Brneńska Regionalna Izba Handlowa, Ośrodek badań transportowych przy czeskim Ministerstwie Transportu, FIRST Innovation Park oraz Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się pod auspicjami czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.Więcej informacji:
http://www.ict-brokerage.cz/en/