Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja "Auction floor", Bruksela, Belgia

Dnia 13 marca w Brukseli, Belgia, odbędzie się środowiskowa konferencja "Auction floor" organizowana przez biuro współpracy ds. programów pomocy zewnętrznej przy Komisji Europejskiej, EuropeAid.

Wydarzenie ma na celu budowanie efektywnych i globalnych partnerstw na rzecz pro...

13 Marca 2009 - 13 Marca 2009
Belgia

Dnia 13 marca w Brukseli, Belgia, odbędzie się środowiskowa konferencja "Auction floor" organizowana przez biuro współpracy ds. programów pomocy zewnętrznej przy Komisji Europejskiej, EuropeAid.

Wydarzenie ma na celu budowanie efektywnych i globalnych partnerstw na rzecz projektów środowiskowych w krajach rozwijających się poprzez skupienie podmiotów działających na rzecz rozwoju, takich jak organizacje pozarządowe (NGO) i ośrodki badawcze, jak również szerokiego grona potencjalnych donatorów, w tym fundacji z sektora prywatnego.

Katalog zawiera niemal 100 propozycji projektów środowiskowych, które ubiegają się o dofinansowanie. Konferencja ułatwi kojarzenie sponsorów z projektami poprzez sieciowanie według podtematów i regionów. Uczestnicy z sektora prywatnego będą również mieć szansę na przedstawienie swoich działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/europeaid/auctionfloor